Het lidmaatschap van de vereniging kan elk kwartaal ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij vr 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester.

Leden en hun gezinsleden, alsmede donateurs van de vereniging hebben gratis toegang tot lezingen.
Niet-leden kunnen deze bijwonen tegen een entree van € 5,00 per persoon.


De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,00 per volledig kalenderjaar.

 

Klik op onderstaande afbeelding om u aan te melden: