Belangstellenden met een minima-inkomen kunnen via de regeling webwinkel Meedoen Borger- Odoorn bij tabblad Cultuur lid worden. Klik hier voor meer informatie. 

Het lidmaatschap van de vereniging kan elk kwartaal ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij vóór 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester.

Leden en hun gezinsleden, alsmede donateurs van de vereniging hebben gratis toegang tot lezingen. 

Niet-leden kunnen deze bijwonen tegen een entree van € 5,00 per persoon.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,00 per volledig kalenderjaar.