PERSBERICHT

 

Exloo, 29 december 2016

INWONERS CARSPEL ODEREN MET NAPOLEON IN 1812 NAAR MOSKOU

 

Op woensdag 18 januari houdt Gerben Dijkstra uit Beilen, voor de leden van de Historische Vereniging Carspel Oderen en andere belangstellenden, een lezing over inwoners van het kerspel Oderen die met Napoleons leger in 1812 naar Moskou gingen.De bijeenkomst is in De Boshof, Boshof 1 in Odoorn en begint om 20.00 uur.

 

In de lezing ‘Met Napoleon in 1812 naar Moskou’ wordt verteld hoe het de jongemannen die uit ons kerspel (gemeente) in het Franse leger moesten dienen, is vergaan. Aan de hand van veel schilderijen en tekeningen wordt het verhaal van de verschrikkelijke tocht naar Rusland verteld. Hitte, kou, honger, ziekte, uitputting en Kozakken: de dood loerde overal . Napoleons Russische veldtocht was in 1812 met wapperende vaandels en een half miljoen mannen in prachtige uniformen begonnen. Zes maanden later eindigde de invasie in een ongekende nederlaag. In het Franse leger vochten ongeveer 15.000 Nederlanders, sommigen vrijwillig, velen dienstplichtig. 

Van de soldaten uit het kerspel Oderen worden compositietekeningen van de soldaten getoond. Ook wordt verteld hoe het de voormalige dorpsgenoten is vergaan. In de laatste twee nummers van Spitwa(a)rk heeft Dijkstra, samen Henk Vos,  al geschreven over de voorbereidingen en de loting, zaken die ook in de lezing weer aan de orde komen.


PERSBERICHT

 

Exloo,  19 november  2016

HET ONTSTAAN VAN LANDBOUWORGANISATIES IN NEDERLAND EN DRENTHE

 

Op woensdag 30 november houdt Mari Smits uit Lelystad, voor de leden van de Historische Vereniging Carspel Oderen en andere belangstellenden, een lezing over “Het ontstaan van landbouworganisaties in Nederland en Drenthe".

De bijeenkomst is in Ons Dorpshuis in Valthe (Hoofdstraat 54) en begint om 20.00 uur. 

 

In 1896 werd de Nederlandsche Boerenbond opgericht. Hoewel deze bond vooral kleinere boeren aantrok uit de katholieke delen van Nederland en in de voormalige gemeente Odoorn nooit over enige aanhang beschikte, had deze oprichting ook invloed op het oostelijk deel van Drenthe.

Overal werden dorpslandbouwverenigingen opgericht, die zich net als de boerenbonden elders in Nederland gingen toeleggen op het gezamenlijk aankopen van meststoffen en zaaigoed.

 

Hoewel niet aangesloten bij de Nederlandse boerenbond, werd in de Veenkoloniën in 1897 de Noord-Nederlandsche Boerenbond De Eendracht opgericht die  in 1903 opging in de Veenkoloniale Boerenbond. In dezelfde tijd probeerde het ‘deftige’ Drents Landbouwgenootschap aansluiting te vinden met de dorpslandbouwverenigingen, hetgeen in 1918 leidde tot een reorganisatie van het DLG. Dat daarmee de kloof met kleinere Drentse zandboeren nog niet helemaal was gedicht, bewijst de stormachtige opkomst in de jaren dertig van de Drentse Boerenbond, ook bekend onder de naam Landbouw en Maatschappij.

 

In de lezing staan op de eerste plaats de landelijke ontwikkelingen centraal, maar gaat Smits  ook in op de ontwikkelingen in Drenthe.

 

Leden en gezinsleden van de leden van de vereniging hebben gratis toegang en niet-leden kunnen de lezing bijwonen tegen een entree van € 5,00 per persoon. Zie ook www.hvcarspeloderen.nl


PERSBERICHT

Exloo, 25 september 2016

Winkler Prins, de bekende onbekende

 

Op donderdag 6 oktober houdt Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, voor de leden van de Historische Vereniging Carspel Oderen en andere belangstellenden een lezing over Anthony Winkler Prins. Hachmer heeft al meerdere keren opgetreden en staat garant voor een mooie lezing en de nodige humor. De bijeenkomst is in Horecacentrum Spa in 2eExloërmond (Zuiderdiep 209 ) en begint om 20.00 uur.

 

Anthony Winkler Prins schreef in Veendam zijn encyclopedie, maar schreef ook daarvoor al tientallen publicaties. Hoe wist deze bijzondere persoon als doopsgezind predikant te Tjalleberd en Veendam zijn beroep te combineren met schrijven, dichten, journalistiek en een gezin? Een lezing waarbij de toehoorders kennis maakt met de vele facetten uit het leven van deze dynamische alleskunner, waarvan velen wel de naam kennen, maar niet zijn achtergrond.

Meer dan de encyclopedie
Winkler Prins is vandaag de dag bij de meeste mensen vooral bekend van de naar hem vernoemde encyclopedie, maar in Veendam wordt hij nog steeds om veel meer zaken geëerd. De Rijksscholengemeenschap is naar hem vernoemd en in het Veenkoloniaal Museum herinneren nog veel zaken aan deze productieve man. Veendam is niet alleen de plaats waar hij een deel van zijn leven heeft gewoond, ook realiseerde hij voor zijn gemeente een hogere burgerschool, een Latijnse school voor meisjes en een Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. Hij was bij de loge L’Union Provinciale in de vrijmetselarij ingewijd. Winkler Prins was in 1878 medeoprichter van de vrijmetselaarsloge.
Naast het predikambt verrichtte hij tal van werkzaamheden zoals het schrijven van hoofdartikelen voor zes provinciale kranten, het maken van gedichten en almanakken in tijdschriften, het populariseren van boeken over natuurkunde en het vertalen van populairwetenschappelijke werken uit het Engels en Duits.
Winkler Prins overleed in 1908 op 90-jarige leeftijd te Voorburg. Na zijn overlijden opende een dochter een briefje van hem. Daarin stond:

“Als ik mocht overlijden, dan mogen mijn vrouw en kinderen weten dat ik een lang en gelukkig leven heb gehad. Het bericht van mijn overlijden moet alleen geplaatst worden in de Nieuwe Veendammer Courant."


PERSBERICHT

Exloo,  16 mei 2016

HISTORISCH RONDJE EXLOO

De historische vereniging Carspel Oderen heeft de wandelroute Historisch rondje Exloo, sieraad van Drenthe ontwikkeld. Deze wandeling biedt de gelegenheid om veel van de historische aspecten van Exloo en omgeving te leren kennen. De gemeente Borger-Odoorn heeft deze uitgave financieel mede ondersteund. De route wordt dinsdagmiddag 17 mei om 14.00 uur aangeboden aan wethouder van cultuur Albert Trip, in het gemeentehuis in Exloo.

Tijdens de wandeling komt u langs vele historische plaatsen en objecten in en rond Exloo, zoals het diner-café Bussemaker (al in Exloo sinds 1880), het oude station, de Ballastput, de Leewal, een tweetal oorlogsmonumenten, de ijsbaan, keien, een grafheuvel enz. 
Natuurlijk is de vermeende stad Hunsow niet vergeten, loopt u door een smeltwaterdal en ziet u herinneringen aan de dorpsbrand van 1884.
Bij elk historisch punt staat in het boekje een korte toelichting. De route is ongeveer 13 kilometer en leidt door het dorp en naaste omgeving. Natuurlijk is de route ook per fiets af te leggen.

Historisch rondje Exloo, sieraad van Drenthe is verkrijgbaar voor € 1,50 bij het TIP in het Schapeninformatiecentrum in Exloo en bij Warenhuis Geerts.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

PERSBERICHT

 

Exloo, 26 mei 2016

 

 

GIETIJZEREN MAX DOUWES TERUG IN KLIJNDIJK

 

Op vrijdag 3 juni wordt in Klijndijk bij de kolk van de Zietak rond 11.45 uur een gietijzeren borstbeeld van de Drentse schrijver Max Douwes (1923-1998) onthuld. 
Het gietijzeren beeld is wederom op initiatief van de Historische Vereniging Carspel Oderen gerealiseerd en weer gemaakt door kunstenares Lia Krol uit Erichem. 
Dit beeld vervangt het bronzen beeld dat in oktober 2013 werd gestolen.

Dankzij financiële bijdragen van de Rabobank Borger-Klenckeland, de stichting Poppen gemeente Borger-Odoorn, de familie Zomers uit Odoorn en van particulieren is Max Douwes weer terug in Klijndijk.

De onthulling gebeurt door de zoon en dochter van Max Douwes, Lenhard en Annewien Douwes, wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn, en Gertjan Zuur, voorzitter Projectenfonds Rabobank Borger-Klenckeland.

Na de onthulling toosten we met een ‘versneden borrel’, een borrel zoals caféhouder Jans Druppie (uit Mans Tierelier) vaak schonk.

 

Max Douwes heeft met zijn werk een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd aan de belangstelling voor de Drentse taal en de regionale omroep van Drenthe. Deze geboren Klijndijker kluisterde jarenlang duizenden luisteraars in het Noorden met zijn serie Mans Tierelier löp met zien dweellocht deur Drenthe aan de regionale radio.

Max Douwes heeft niet alleen voor Drenthe veel betekend, maar ook als televisiemaker bij de NCRV heeft hij zijn sporen verdiend.

Bij de NCRV was hij onder meer regisseur van populaire tv-series als Stiefbeen en Zoon, Swiebertje en De scheepsjongens van Bontekoe.

De sokkel met het borstbeeld wordt omgeven door een aantal zwarte en witte tegels, die zijn betekenis voor de damproblematiek symboliseert. Naast zijn radio en tv-werk verzorgde Douwes namelijk wekelijks in diverse kranten damrubrieken, waarin hij de lezers damproblemen voorschotelde. Hij genoot op dit terrein landelijk aanzien. Damproblematiek was zijn grootste hobby.

 

Bijeenkomst in buffetrestaurant Thijs en Aafke

Voorafgaand aan de onthulling van dit borstbeeld is er voor genodigden een korte en gevarieerde bijeenkomst in buffetrestaurant Thijs en Aafke in Klijndijk. Eigenaar Jan van der Veen van Thijs en Aafke sponsort deze bijeenkomst deels.

Drents literatuurhistoricus dr. Henk Nijkeuters vertelt over de betekenis van Max Douwes voor Drenthe en de literatuur in Mans Tierelier naoder bekeken
Frits Rosenbaum vertelt een bijzonder verhaal

Marga Kool, Drentse schrijfster en bewonderaar van Max Douwes, haar bijdrage heet Ontmoeting met Max.

Gerard Nijenhuis, dichter en prozaschrijver, leest drie gedichten voor, waaronder Dreumvogel.

 

Geschiedenis levend houden

De Historische Vereniging Carspel Oderen en haar blad Spitwa(a)rk hebben als doel de lokale geschiedenis levend houden en spitten in de historie van de voormalige gemeente Odoorn en hierover te publiceren.

Op 12 december 2008 presenteerden Carspel Oderen een Spitwa(a)rknummer over de Drentse schrijver Max Douwes. Met dat themanummer hoopte de redactie Max Douwes weer een beetje terug naar Drenthe te brengen.

Toen is reeds aangegeven dat de HV Carspel Oderen zich wilde inzetten om Douwes, in het brons, terug te laten keren in zijn geboorteplaats Klijndijk. In 2010 kwam Max Douwes terug in Klijndijk, maar in oktober 2013 werd het bronzen beeld met grof geweld verwijderd en gestolen.

 

De straten in de Noorden waren ‘ontvolkt’

De Klijndijker Max Douwes kwam als student in Groningen, eind jaren veertig in contact met het Drentstalige radiowerk. Hij werd medewerker van de RON (later RONO) en verruilde later Groningen voor Hilversum, waar hij ging werken voor de NCRV. Ook vanuit zijn nieuwe woonplaats werkte hij nog jaren mee aan de Drentstalige programma’s.

Een journalist schreef eens dat de hoorspelserie Mans Tierelier löp met zien dweellocht deur Drenthe zo populair was dat op de avond van de uitzending de straten in de Noorden ‘ontvolkt’ waren!

In 1964 werd Max Douwes de Televizierring al toegekend – hij nam die echter niet in ontvangst – en in 1975 ontving hij de Culturele prijs van Drenthe.

Naast de Mans Tierelier-verhalen vertaalde hij ook in opdracht van de RONO het Nieuwe Testament in het Drents. Gedurende een vijftal jaren besteedde hij zo ongeveer al zijn vrije tijd aan deze megaklus. Een belangrijk deel ervan werd van 1966 tot 1970 uitgezonden. In 2007 verscheen bij Het Drentse Boek Het Neie Testament in een hertaoling van Max Douwes. Jennie Lambers-Niers en Frits Rosenbaum zetten het werk van Max Douwes over in de nieuwste Drentse spelling.

 

Spitwa(a)rknummer

Het speciale nummer van Spitwa(a)rk uit 2008 over Max Douwes van de Historische Vereniging Carspel Oderen over zijn leven en zijn werk en is nog steeds verkrijgbaar.


PERSBERICHT

Exloo,  16 mei 2016

HISTORISCH RONDJE EXLOO

De historische vereniging Carspel Oderen heeft de wandelroute Historisch rondje Exloo, sieraad van Drenthe ontwikkeld. Deze wandeling biedt de gelegenheid om veel van de historische aspecten van Exloo en omgeving te leren kennen. De gemeente Borger-Odoorn heeft deze uitgave financieel mede ondersteund. De route wordt dinsdagmiddag 17 mei om 14.00 uur aangeboden aan wethouder van cultuur Albert Trip, in het gemeentehuis in Exloo.

Tijdens de wandeling komt u langs vele historische plaatsen en objecten in en rond Exloo, zoals het diner-café Bussemaker (al in Exloo sinds 1880), het oude station, de Ballastput, de Leewal, een tweetal oorlogsmonumenten, de ijsbaan, keien, een grafheuvel enz. 
Natuurlijk is de vermeende stad Hunsow niet vergeten, loopt u door een smeltwaterdal en ziet u herinneringen aan de dorpsbrand van 1884.
Bij elk historisch punt staat in het boekje een korte toelichting. De route is ongeveer 13 kilometer en leidt door het dorp en naaste omgeving. Natuurlijk is de route ook per fiets af te leggen.

Historisch rondje Exloo, sieraad van Drenthe is verkrijgbaar voor € 1,50 bij het TIP in het Schapeninformatiecentrum in Exloo en bij Warenhuis Geerts.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

PERSBERICHT

Exloo,  17 maart 2016

 

DE WERELD VAN HET VERZAMELEN VAN SPULLEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG

 

Op donderdag 24 maart houdt Erik Zwiggelaar uit Emmen een lezing voor de leden van de Historische Vereniging Carspel Oderen en andere belangstellenden over het verzamelen van spullen uit de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst is in Ons Dorpshuis in Valthe (Hoofdstraat 54) en begint om 20.00 uur.

 

Er wordt ingegaan op het begin van het verzamelen, het doel, verzamelplan, verzamelen van militaire voorwerpen en het starten van het museum in Emmen Ergens in Nederland 1939-1945
Hij neemt vanuit het museum een aantal bijzondere voorwerpen mee en vertelt daarover. 
Ook komen items uit Odoorn en omgeving voorbij.