PERSBERICHT

Exloo, 21 oktober 2017

 

Informatiebord bij de grootste waterval van Drenthe wordt onthuld. 

Wethouder Freek Buitelaar (gemeente Borger-Odoorn) en Roel Sanders (uit Zuidwolde, Groningen) onthullen zaterdagmorgen 28 oktober om 11.00 uur een SBB-informatiebord bij  en over de waterval in het Hunzebos. Amateurhistoricus Roel Sanders kwam met het idee om de waterval weer zichtbaar te maken. In samenwerking met SBB (de beheerder van het bos), de gemeente Borger-Odoorn (de eigenaar) en de Historische Vereniging Carspel Oderen is de waterval in zijn oude luister hersteld. Alle in de weg zittende groeisels in de oude Lossing zijn weggehaald en de herkenbare oude vorm van de waterval is weer te zien. Een oud cultuurmonument is van de ondergang gered. 

Historie van de waterval
In 1921 kocht de gemeente Odoorn ruim 108 ha grond aan. Op het deel, dat aan de huidige Valtherzandweg ligt, verscheen het Hunzebos. Van 1921 tot 1925 werd gewerkt aan de waterhuishouding in het Hunzebos. Bij veel regenval werd zoveel water aangevoerd, dat er drassige gedeelten in het bos ontstonden. Een bekken, de Halve Maan genoemd, ving een deel op, maar een aangelegde waterloop door bos, de Lossing, zorgde voor een goede afwatering. Deze voerde het water vanaf het landbouwgebied rond de Schaapskuil bij Valthe in noordelijke richting af en zocht vervolgens zijn weg door het Hunzebos en boog in de buurt van het daar gelegen hunebed D31, en verliet via een waterval het bos aan de oostkant. 

De waterval buiten werking
Na de ruilverkaveling van 1986-2013 is in de loop van de Lossing ingegrepen. Men kwam tot het inzicht dat bos geen baat heeft bij voedselrijk landbouwwater, maar beter op schrale grond gedijt. Het buitenwerking stellen van de Lossing was daarvoor de oplossing. Bovendien verviel daarbij dan de last van het onderhoud. Daarom werd de loop van de Lossing in het Hunzebos onderbroken.

Roel Sanders: “Weliswaar stond eertijds in droge perioden de Lossing ook droog en kon de waterval zijn werk niet doen, maar als er dan ook aanvoer van water was, dan klaterde de waterval dat het een lieve lust was. Dan fonkel-schitterden de waterdroppels in het zonlicht. Dan was het feest in het bos.”                             

Zodra het water het Hunzebos bereikte, werd het omgeleid en opgevangen in een nieuw bekken, dat aan de oostkant naast het bos werd gegraven. In Spitwa(a)rk 2017/4 in december, publiceert Roel Sanders de geschiedenis van het gebied en de waterval.


PERSBERICHT

 

Exloo, 15 september 2017

DE STOOF, CRISIS IN HET VEEN, HERINNERINGEN, NOGMAALS FAMILIE BEBING(HE) EN LIJSTERS VANGEN

Spitwa(a)rk begint met een artikel over de stoof en de Exloër jaren van kunstenares Johanna Metelerkamp.
Zij was een kunstenares die in de eerste helft van de 20e eeuw regelmatig in Drenthe verbleef. Een intrigerend verhaal dankzij een stoof.

Jacob Westendorp schreef een artikel over een bijzondere tijd in de verveningsgeschiedenis, de crisistijd, van Valthermond. 
Van de in 2016 overleden Henk Polling uit Exloo is er een gedicht met als titel Herinneringen (aan Exloo).

Van Jaap Huizing schreef een aanvulling op de historie van de familie Bebinghe.

Henk Luning behandelt de lijstervangst die in vroeger tijden hoogtij vierde. Ook Odoorn. De lijster werd beschouwd als een speciale lekkernij.

In de rubriek Herkent u het nog? een foto van een vrouwenvereniging uit Odoorn en/of Klijndijk.

De Middenplaat toont vier generaties Van Dijk op Boermastreek.

Rondblik van Jan Wierenga gaat over zijn boekenkast.
In Oderen verandert is de Hoofdstraat van Odoorn rond 1910 onderwerp. 
In Uit de Krant gaat het over de opening van de rietmeubelfabriek in 2e Exloërmond. 
De voorplaat toont de eerste openbare lagere school van Valthe.


De stoof en de Exloër jaren van Johanna Metelerkamp
In de hoek van de kamer van de auteur Roel Sanders staat een oude stoof. 
Johanna Elisabeth Metelerkamp was een kunstenares die in de eerste helft van de 20e eeuw regelmatig in Drenthe verbleef. 
De stoof heeft waarschijnlijk de voeten van Johanna verwarmd.

Crisis in het veen
In de verveningsgeschiedenis van de Valthervenen van 1850 tot 1950, waren er twee zeer moeilijke decennia: de periode 1880 tot 1890 en de periode 1920 tot 1930. Dit artikel heeft betrekking op de eerste crisisperiode, de jaren tachtig van de 19e eeuw. Een tijd waarin veel bewoners in armoede leefden en stakingen voorkwamen.

Herinneringen
Henk Polling woonde vrijwel zijn hele leven in de boerderij naast het gemeentehuis aan de Hoofdstraat in Exloo. Hij had hij als hobby tekenen en het schrijven van gedichten. 
Herinneringen aan Exloo is één van zijn gedichten.

Nogmaals de familie Bebing(he)
In Spitwa(a)rk 2017/2 werd aandacht besteed aan de familie Bebing(he).Familieonderzoek in de gemeente Odoorn wordt zeer bemoeilijkt, doordat doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 in het archief in Assen ontbreken. 
Jaap Huizing, zond de redactie een aanvulling op de historie van die familie.

Lijster vangen
Onze voorouders profiteerden in vroeger eeuwen van de grote vogelrijkdom. In het voorjaar zochten ze de eieren. Van aalscholver, reiger en kwak werden de grote nestjongen geschud en geconsumeerd. In de herfst kwamen de vogelaars in actie met alle mogelijke vanginstallaties. In streken met veel kreupelhout legde men zich toe op het strikken van lijsters. De lijster werd beschouwd als een speciale lekkernij. In de vroegere gemeente Odoorn was dat niet anders.

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden.
Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer)


PERSBERICHT


Exloo, 27 april 2017
 

TWEE HISTORISCHE FIETS/WANDELROUTES LIGGEN WEER VOOR U KLAAR

De routes Fietstocht oorlogsmonumenten voormalige gemeente Odoorn en de wandelroute Historisch Rondje liggen weer op u te wachten. Een werkgroep van de Historische Vereniging Carspel Oderen heeft beide routes samengesteld. Hiermee kunt de oorlogsgeschiedenis van de voormalige gemeente Odoorn leren kennen of meer te weten komen over vele historische plaatsen en objecten in en rond Exloo.

Oorlogsmonumenten
De fietsroute (38 kilometer) kan op diverse locaties worden gestart en gaat langs negen oorlogsmonumenten in Exloo, staatsbos Odoorn, Odoorn, Valthe en Valthermond. In de route worden op beknopte wijze de achtergronden van oorlogsgebeurtenissen op die plaats of van dat dorp geschetst. Ruim 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog kunt u meer ontdekken over deze oorlogsmonumenten.

Historisch rondje Exloo
Met de wandeling door en rond Exloo komt u meer o.a. langs historische plaatsen als diner-café Bussemaker (al sinds 1880 in Exloo), het oude NOLS-station, de Ballastput, de Leewal, de ijsbaan De Rol, bijzondere keien en grafheuvels enz. Ook de vermeende stad Hunsow is niet vergeten en ziet u herinneringen aan de dorpsbrand van 1884. De route is 13 km en is ook per fiets af te leggen

Te koop bij
De routes kosten € 1,50. De oorlogsmonumenten route is verkrijgbaar bij het TIP in Exloo, Geerts Warenhuis Exloo, camping De Fruithof in Klijndijk, bakkerij Kuipers in Valthe en het Verveenershuus in Valthermond.

De historische route vindt u bij Warenhuis Geerts en het TIP in het schapeninformatiecentrum in Exloo. Zie ook www.hvcarspeloderen.nl


PERSBERICHT
 

Exloo, 11 maart 2017

DE NAAM IS EEN VOORTEKEN

 

Op donderdag 23 maart houdt Roelof Gortemaker, voor de leden van de Historische Vereniging Carspel Oderen en andere belangstellenden, een lezing over de vraag wat namen betekenen en wat we van namen kunnen leren over het leven van onze voorouders en de streken waarin zij wo(o)n(d)en.  

In deze lezing ‘Nomen est omen’, gaat Gortemaker in op plaatsnamen, boerderijnamen, achternamen en voornamen.  

De bijeenkomst is in diner-café Bussemaker, Zuiderhoofdstraat 1, in Exloo en begint om 20.00 uur.

Leden en gezinsleden van de leden van de vereniging hebben gratis toegang en niet-leden kunnen de lezing bijwonen tegen een entree van € 5,00 per persoon. Zie ook www.hvcarspeloderen.nl