Het lidmaatschap van de vereniging kan elk kwartaal ingaan en geldt dan voor de rest van het lopende kalenderjaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij vóór 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester.

Leden en hun gezinsleden, alsmede donateurs van de vereniging hebben gratis toegang tot lezingen. 

Niet-leden kunnen deze bijwonen tegen een entree van € 5,00 per persoon.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,00 per volledig kalenderjaar.