Welkom op de site van de historische vereniging Carspel Oderen.

Op 2 oktober 1997 is de Historische Vereniging Carspel Oderen opgericht.
Een vereniging die de gehele voormalige gemeente Odoorn als werkgebied heeft en zich bezighoudt met de historie van de eigen woonomgeving.

De gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Odoorn vallen nagenoeg samen met de grenzen van het oude kerspel. Bij het kerspel hoorden zowel het veen- als het zandgedeelte.

Oderen is de oudste naam voor Odoorn. Dit valt te lezen in een stokleggingsbrief uit 1376.
Gekozen is voor de oude schrijfwijze van kerspel, namelijk Carspel.

De Historische Vereniging Carspel Oderen heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor en het vergroten van de kennis bij het publiek van de geschiedenis van de voormalige gemeente en het bevorderen van het waardebesef met betrekking tot het historisch erfgoed, alles in de ruimste zin van het woord.

De vereniging telt momenteel bijna 500 leden, wonend in de voormalige gemeente als ver daarbuiten.