PERSBERICHT

Exloo, 19 december 2019

Heeveld, God van Odoorn, Onthulling schilderij en Varkens, mallemolen en wikwijf

In het laatste nummer van Spitwa(a)rk neemt Roel Sanders de lezer mee naar het Heeveld op de es van Exloo. Het vorige nummer van Spitwa(a)rk ging helemaal over dominee Harm van Lunzen. Erik Jan Tillema (Warmenhuizen) gaat nu in op zijn vrijzinnige geloofsopvatting. Roelof Hoving schreef over de bijeenkomst waar het schilderij van Van Lunzen werd onthuld. Albert Grooten (1884) schreef (via zijn kleinzoon) over varkens, mallemolen en wikwijven rond de voorlaatste eeuwwisseling. Uit de krant (1968) gaat over de opening van het postkantoor van 2e Exloërmond door de directeur van het Postdistrict Groningen. In Oderen verandert gaat het over het pand van schoenmaker Fokkema in Valthe. Jan Wierenga schrijft in Rondblik over eigenaardige krabsporen in de granietblokken van de consistorie van de Odoorner kerk. Aan het steengruis werd in vroeger tijden, medicinale krachten toegeschreven. Herkent u het nog? laat u een foto het zangkoor van Odoorn uit 1955 met dominee Van Lunzen zien. De Middenplaat is een foto uit 1954 van de jagersvereniging uit Odoorn. Op de omslag staat een foto van de Schaapskuil uit Valthe.

Het Heeveld

Op de hoog gelegen gronden bij Exloo liggen naar de kant van Buinen het Hogeveld en in de richting Valthe het Hegeveld. In dit artikel zoekt Sanders een verklaring voor die naam Heeveld.. De naam ‘Hegeveld’ (of een variant daarvan) is te verklaren doordat het ‘veld’ voor 1900, omheind door ‘hegen’ tussen omringend landbouwgebied lag.  Sanders vertelt over zijn zoektocht naar de geschiedenis van dit stuk land.

God van Odoorn

Dat dominee Harm van Lunzen een opvallende verschijning was, moge duidelijk zijn. Maar hoe bijzonder waren zijn geloofsopvattingen eigenlijk? Zijn opvattingen spraken niet de gehele vrijzinnigheid aan. Toch had hij een groot netwerk van gelijkgezinden, waaronder veel vooraanstaande theologen. Odoorn was landelijk bekend door Van Lunzen en zijn Zwingli-bond. De persoonlijke karaktertrekken van de Odoorner predikant kenmerkten hem. Erik Jan Tillema gaat in op de rol van de vrijzinnige kerk van Odoorn in het Nederlandse kerklandschap. Tillema schreef het boek Principieel, over de heilige strijd van de Zwingli-bond.

Onthulling schilderij Van Lunzen

Dit jaar ontving de HV Carspel Oderen een portretschilderij van de dominee van de familie van huishoudster Lammie Smidt. Het schilderij uit 1932 hing altijd in de pastorie in Odoorn en later bij zijn huishoudster. Sinds oktober ‘kijkt’ dominee Harm van Lunzen weer naar de kerkbezoekers. De 92-jarige mevrouw Wip Eerenstein onthulde samen met Ina Oosterveld-Smidt (tantezegger van huishoudster Lammie Smidt) het schilderij van d’aol domnee. Een artikel met veel foto’s.

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer).