Een greep uit Spitwa(a)rk nr. 2

JUNI 2021

De kampeerboerderij in Odoorn

De kampeerboerderij, nu zorgboerderij Huize Odoorn, werd in 1951 op initiatief van de handelsvereniging een kampeerboerderij. Daarvoor woonden daar Henny van der Veen haar grootouders. Zij dook ook de archieven in. In dit artikel schrijft zij over de start en de veranderingen aan en in de boerderij, maar ook over de bewoners en wat er allemaal gebeurde in de tijd van de familie Mulder en later Hooghwerff. In dit artikel ook prachtige foto’s.

Valthe rond 1900 (deel 2)

De redactie heeft een bundel verhalen van Gerrit Kuipers, die over het begin van de vorige eeuw gaan en waaruit blijkt hoe men in Valthe leefde. Gebruiken en leefwijze, die ook gelden voor andere zanddorpen. In dit deel vertelt Gradus Kuipers over de stoomdorpsvereniging, de schaapskudde, schaapscheren, de Schaopskoel, iemkers en plaggen en over vlas, raapzaad en boekweit.

Het kleine kerkje in Valthe

De Bethelkerk aan de Hoofdstraat 57 in Valthe heeft een lange geschiedenis. Tijdens de vervening van Valthermond vestigden zich verschillende veenarbeiders op het zand in het dorp Valthe. De veenarbeiders kwamen uit diverse regio’s van Nederland en zelfs uit Duitsland. In het veen werd door evangelisten Gods Woord gepredikt en werd er gewezen op het kwaad van jenever. Tjakko Smith doet de geschiedenis van de evangelisatie in Valthe uit de doeken.

De molen van Exloo

Groot was de verrassing toen de redactie een foto toegestuurd kreeg van een schilderij, waarop een molen van Exloo stond afgebeeld op paneel geschilderd door de uit Den Haag afkomstige Julius Jacobus van de Sande Bakhuijzen. Hij leefde van 1835 tot 1925. In zijn tijd verlieten veel schilders, aangeduid als de Haagse School, hun atelier om ter plekke, te midden van de natuur, hun werken te schilderen. Ook Jacobus was meermalen in Exloo.

Tot nu toe waren daar slechts drie afbeeldingen van bekend. De oudste is op een tekening die Egbert van Drielst (1745-1818)maakte. Een rond 1910 gemaakte foto, aanwezig in het archief van de gemeente Borger-Odoorn geeft een duidelijker beeld, evenals een in 1915 door Hobbe Smith gemaakte lithografie. Het schilderij is in kleur afgebeeld en is in particulier bezit.

 

Het tijdschrift wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar bij Warenhuis Geerts in Exloo, bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer).

 

Roelof Hoving

Tel: 0591-549268 (privé)

06-29560994

 

ODEREN VERANDERT

Deze keer geen Oderen verandert

Jan Wierenga's column

De boekenkast bij Jan buigt door, niet veel maar genoeg om de kast het uiterlijk te verschaffen van een vermoeid pakhuis vol kennis en informatie; een bijna niet meer te dragen last voor een meubelstuk, dat ook al wat op leeftijd begint te raken.

Jan Wierenga’s column Rondblik heeft de prachtige titel: Omstaan leren en kerel worden. Hij gaat terug naar zijn diensttijd, waarin hij ook door het Drentse land ging met zijn Leopard.