Werkgroepen

Het verschijnen van Spitwa(a)rk en de lezingen wekken wel eens de indruk dat deze twee activiteiten de enige zijn binnen de vereniging.
Niets is echter minder waar! Historisch onderzoek van de leden is van grote betekenis om het doel van de vereniging – belangstelling wekken voor en het vergroten van kennis van de regionale geschiedenis – te realiseren.
Uitgaande van deze opvatting is sinds december 2003 een aantal werkgroepen met historisch onderzoek bezig waarvan, dit is althans de opzet, de resultaten te zijner tijd in Spitwa(a)rk worden gepubliceerd.

Iedere groep bepaalt haar eigen (historisch) thema en werkwijze. Om toch contact met andere werkgroepen te houden, komen deze groepen enkele keren per jaar samen om elkaar te informeren over werkwijzen, resultaten en (eventuele) problemen.

Het is de bedoeling dat met een zekere regelmaat de stand van zaken binnen de werkgroepen in Spitwa(a)rk gepubliceerd wordt.
Hieronder een samenvatting van de activiteiten.

***********************************************************

Fotowerkgroep

De fotowerkgroep bestaat uit ongeveer acht personen die eens per maand bijeen komen in het Dorpshuis te Valthe.
Daar worden foto’s bekeken en beschreven, die dan later in de beeldbank van de vereniging geplaatst worden.
Momenteel zitten er ongeveer 2000 foto’s in de beeldbank die u op internet kunt vinden onder www.hvoderen.nl
Zoeken kan heel gemakkelijk door het zoekwoord te plaatsen en op zoeken te drukken. Alle foto’s die dat zoekwoord in de tekst bevatten worden dan getoond.
De beeldbank wordt in de loop der tijd uitgebreid.
Dit kan alleen gebeuren als u foto’s aanlevert. Dit kan op de archiefdagen maar ook door contact op te nemen met Joep Mittelmeijer (tel.0591-513424). De foto’s worden dan gescand waarna u de originele foto’s weer terug krijgt.
De gegevens van al deze onderzoeken worden zoveel mogelijk worden ondergebracht in het Historisch Informatie Systeem en ons archief, zodat die gegevens door iedereen zijn in te zien.
Heeft u gegevens, foto’s of oude geschriften en denkt u er over om er afstand van te doen, denk dan aan onze vereniging. Op deze wijze heeft u de garantie dat ze bewaard blijven.
En dan tenslotte nog dit, niet onbelangrijk overigens: hebt u belangstelling om aan één van deze werkgroepen deel te nemen of hebt u belangstelling voor een thema dat niet is vermeld, neem dan contact op met Joep Mittelmeijer (tel.0591- 513424)

***********************************************************
In het verleden hebben de volgende werkgroepen een onderwerp onderzocht en hun bevindingen in Spitwaark gepubliceerd:

* Landbouw
* Bevolkingsreconstructie Exloo
* Veldnamen
* Interviews
* Zuivelfabriek Odoorn
* Smederijen in Exloo