PERSBERICHT

Exloo, 26 april 2024

Historie molen en molensteen Exloo

Donderdag 25 april is op de vorig jaar juni geplaatste molensteen op de hoek Boslaan-Hoofdstraat in Exloo een QR-code onthuld door Jan en Aaltje Geertsema, oud-inwoners van Exloo.
Geïnteresseerden kunnen nu met behulp van hun smartphone lezen over waarom de steen daar staat en over de historie van de maal(steen). Deze steen staat naast een grote kei met glaskunstwerk met daarop een molen. Bij de onthulling waren vertegenwoordigers van de buurtvereniging De Meulenhoek, de HV Carspel Oderen en anderen aanwezig.

Korenmolen Exloo
Ooit stond er in bijna elk dorp een molen. Exloo had al in het begin van de 19e eeuw een korenmolen, die aan de huidige Boslaan stond. De molen is in 1918 afgebroken.

De molensteen van deze molen stond jaren bij het pand van Jan en Aaltje Geertsema aan de Zuiderhoofdstraat 23. Deze werd altijd gebruikt door de smid om daarop het wiel te leggen als daar een nieuwe ijzeren band om moest worden gelegd.

Maalsteen verplaatst
Vorig jaar hebben Jan en Aaltje Exloo verlaten. De maalsteen heeft jarenlang bij hen in de tuin gelegen en ze meenden dat deze in Exloo moest blijven. Jakob Rijnberg van de buurtvereniging en Jan Geerts van de HV Carspel Oderen hebben toen het initiatief genomen de steen te verhuizen nabij de locatie, waar meer dan 100 jaar terug de molen stond.

Na de onthulling zat het gezelschap nog even gezellig na in het dorpshuis van Exloo.

Meer informatie:

Roelof Hoving

Tel: 0591-549268 of 06-29560994

 

PERSBERICHT

Exloo, 22 maart 2024

Kogelgaten van Odoorn, Janny Jalving schilderde landschappen, oude schuren boerderijen, Berend Bosch vervener in Valthermond

 

Historicus Harrie Gras schreef een artikel over de Tweede Wereldoorlog: de gaten in het huis van de familie Verkaik in Odoorn.


Van Marchinus Elting uit Odoorn een artikel over Jannie Jalving uit Klijndijk,
schilderes van landschappen, oude schuren en boerderijen.


Jan Burema uit Wageningen dook in de geschiedenis van vervener Berend Bosch en zijn familie.

We besteden aandacht aan het afscheid van redactielid Pim Mensingh uit Exloo.


Dit jaar viert de basisschool in Exloo de 100ste verjaardag. Daarom op de Middenplaat een schoolreisfoto met leerlingen uit 1962.


In Rondblik van Jan Wierenga, gaat het over de achtergronden van christelijke feestdagen, zoals Pasen.


In Uit de krant gaat het over Jan van Dok, zaadteler uit Odoornerveen. Een belangwekkende figuur, maar een man waarover publicaties in de Drentse geschiedenis ontbreken.


In Herkent u het nog? een foto van een boerderij in Odoorn.

Op de voorplaat de school in Klijndijk in 1933.

De kogelgaten van Odoorn
In Odoorn heeft de familie Verkaik een geheim in hun woonkamer: kogelgaten! Tot voor kort wist niemand het. Op de ochtend van de bevrijding reed een Cromwelltank van de eerste Poolse pantserdivisie van het 10e Cavalerieregiment (verkenners) vanuit Klijndijk de Hoofdstraat in. Poolse soldaten liepen midden op straat. Er ontstond een vuurgevecht tussen de Polen en de Duitsers. Bij het eerste kanonschot was er in de woningen daar al geen ruit meer heel. De boerderij van Dijks (nu familie Verkaik) lag midden in het vuurgevecht. Daarvan zijn de kogelgaten van de Poolse mitrailleur in de voorgevel en de woonkamer nog stille getuigen.

Janny Jalving, schilderes

Het leven van Janny Jalving uit Klijndijk met veel foto’s van haar werk wordt in dit artikel beschreven; haar tekentalent, haar stijl, haar werken, hoe ze reisde, haar binding met de Odoorner kerk en waar ze schilderende. Ook wordt beschreven waar haar werken nu te zien zijn, dat ruim 700 naar Collectie Brands zijn gegaan, maar dat dit museum weigert een drietal werken, zoals eerder toegezegd, aan Nabershof In Emmen af te staan.  

Berend Bosch, vervener in Valthermond

Een artikel over vervener Berend Bosch en zijn familie. Op het graf van Berend Bosch en zijn vrouw Trijntje Bunt (kerkhof Valthermond-Oost) staat een grote grafzerk, Een initiatief vanuit de bevolking van Valthermond. Dit gebeurde uit waardering voor zijn maatschappelijke betekenis. Wie was deze bijzondere man en wat weten we nog van hem? Wanneer is hij geboren, waar heeft hij gewoond, hoe oud is hij geworden, hoe zit het precies met de spelling van zijn naam?

Roelof Hoving
Tel: 0591-549268 (privé)
06-29560994

Het blad wordt, indien gewenst, op verzoek toegezonden. Het blad is verkrijgbaar de Coöp in Odoorn, bibliotheek en het Vervenershuus in Valthermond, de bibliotheek Odoorn en boekhandel Boelens (Emmermeer).

 

Persbericht

HET HELE JAAR ROND, BIJZONDERE DAGEN IN HET OUDE DRENTHE.

Op donderdag 1 februari 2024 houdt Henk Nijkeuter uit Gieten in diner-café Bussemaker voor de HV Carspel Oderen een lezing met als titel Het hele jaar rond, bijzondere dagen in het oude Drenthe.

Hoe kwamen de mensen vroeger de koude en donkere wintermaanden door? De Drenten van het zandgebied hielden er tot ongeveer 1900 een geheel eigen kalender op na. Velen kenden niet de lijst van het twaalftal maanden en zij wisten in de zomer dagelijks niet of men zich in juni of juli bevond..
Gedurende het hele jaar waren er wel gebruiken, (heiligen)feesten en gewoonten die te maken hadden met het ritme van de landbouw: van de vruchtbaarheid, het zaaien in het voorjaar, de oogst in de nazomer en de voorbereiding op de wintertijd.
Eeuwenoude tradities hadden op het platteland een taai leven. Sinds de reformatie waren de heiligendagen overigens gewone werkdagen; aan heiligenverering deed men niet meer. De dagen van bekende oude jaarmarkten markeerden vooral belangrijke gebeurtenissen in het boerenbedrijf, toen vrijwel het enige middel van bestaan.
Henk Nijkeuter laat in deze lezing zien dat tradities aantonen waar wij vandaan komen. Bij de feestdagen in de wintertijd was er in elk geval gezelligheid en kwam er wat lekkers op tafel. En in de spinstertied tijdens de saaie februarimaand ontmoette je misschien wel de man of vrouw van je dromen.
De toegang is gratis voor leden, en niet-leden betalen  5 euro entree. Aanvang 20.00 uur.